KUVIOLLINEN MIELI
Pintasuunnittelun luovia menetelmiä

Kirja tarjoaa uusia näkökulmia ideointiin ja luovaan pintasuunnitteluun. Laadukkaat ja inspiroivat kuvat kannustavat välittömään tekemisen aloittamiseen. Ytimessä ovat luovan prosessin ymmärtäminen, käsillä tekeminen ja leikin läsnäolo suunnittelussa. Esiteltyjä menetelmiä voi soveltaa monialaisesti suunnittelun ja taiteen eri alueille.

Kirjoittaja Laura Isoniemi, TaM, tekstiilitaiteilija, taidepedagogi
Graafinen suunnittelu Minna Luoma

Aalto ARTS Books
artsbooks@aalto.fi
Hinta: 38 euroa
Kirja on saatavilla verkkokaupasta www.shop.aalto.fi ja hyvinvarustelluista kirjakaupoista.