KUVITELLUT KANKAAT – MERJA KESKINEN

Näyttelyn nimi viittaa tekstiilitaiteilijan Merja Keskisen työskentelyprosessiin. Yllätyksellisyys kiehtoo Keskistä. Eriväristen lankojen yhdisteleminen valitun systeemin mukaisesti synnyttää kiehtovia väriyhdistelmiä. Syntyviä värisävyjä on vaikea nimetä tai ennalta hahmottaa. 

”Työskentelen saadakseni nähdä. Minulle on tärkeää löytämisen ilo ja värien kokemisen riemu. Ennakoimattomuus ja aina yllättävät värisävyt kiehtovat minua. Tulkitsen elämää ja ympäröivää maailmaa väreillä ja tutkin värien hahmottumiseen vaikuttavia tekijöitä, tekstiilitaiteilija Merja Keskinen kuvaa työskentelyään.”

Näyttely on esillä Suomen käsityön museossa 9.9.-3.12.2023Lisätietoja näyttelystä museon verkkosivuilta

IMAGINED FABRICS – MERJA KESKINEN

The title of the exhibition refers to the textile artist Merja Keskinen’s working process. Keskinen is fascinated by unpredictability. Combining different-coloured threads according to a chosen system brings forth captivating colour combinations that are challenging to name or envision in advance.

”I work to see. The joy of discovery and the delight of experiencing colours are essential to me. The unpredictability and always-surprising colour tones captivate me. I interpret life and the surrounding world with colours and explore the factors that influence colour perception, describes textile artist Merja Keskinen her artistic process.”

Exhibition is open 9.9.-3.12.2023 at the Craft Museum of Finland. More information about the exhibition online. 

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO

Yhteystiedot
Museon info: 050 311 8884