Ornamo-säätiö 30 vuotta 2024 – ennakkoluulottomasti kohti UUSIA ALKUJA 

Muotoilu on ongelmanratkaisua sekä uusien ajatusten, ratkaisumallien ja vaihtoehtojen luomista ja konkretisoimista. Oletko havainnut epäkohdan, ongelman tai kehityskohteen, johon uskot löytäväsi ratkaisun tai parannuksen, tarvitsetko mahdollisuuden irtautua arkityöstäsi ja mahdollisuuden syventyä ja kehittää ideaasi eteenpäin, haluatko testata kykyjäsi uuden tekniikan tai materiaalin parissa… 

Säätiön juhlavuoden 2024 apurahajaossa jaetaan 30 000 euroa UUSILLE ALUILLE.
Hakemuksessa esitellään “tutkimusidea” siitä millaisia UUSIA ALKUJA hakija haluaa apurahan turvin tutkia, kehittää ja kokeilla, sekä ajatus siitä miten tutkimus tulee edistämään hakijan ammatillista kehitystä ja kasvua. 

UUSIA ALKUJA apurahaa haetaan Ornamo-säätiön sähköisellä hakulomakkeella. Haku on auki 1.8.2024 asti.

Apurahat jaetaan seuraavasti:
Yleisrahasto 6 kpl 3 000 €
Apurahaa voivat hakea kaikki Ornamon ry:n jäsenet.

Kaarina Ahon rahasto 3 000 €
Rahaston apuraha on osoitettu Ornamo ry:n keramiikkataiteilijoille.

Eva ja Maija Taimin rahasto 2 x 3 000 €
Eva Taimin apuraha on osoitettu vain Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille.
Maija Taimin apuraha on osoitettu Sisustusarkkitehdit SIO ry:n jäsenille.

Mirja Tissarin rahasto 3 000 €
Apuraha on osoitettu vain Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille.

***

Apurahansaajalta edellytetään selvitystä apurahan käytöstä ja prosessinsa dokumentointia. Kirjallinen selvitys prosessin kulusta ja kuvalliset esimerkit prosessista ja tuloksista pitää toimittaa säätiölle 30.5.2025 mennessä. Apurahan turvin tehdyistä UUSIA ALKUJA projekteista tullaan julkaisemaan laadukas kooste, jota tullaan esittelemään ja joka on avoimesti nähtävillä Ornamon ja Ornamo-säätiön kanavissa.  

Avoimen ja julkisen UUSIA ALKUJA koosteen tavoite on herättää keskustelua, kiinnostusta ja vuoropuhelua syntyneistä uusista aluista ja niiden mahdollisuuksista kehittyä valmiiksi muotoilutuotteeksi, palvelukonseptiksi tai taiteeksi. Ja parhaassa tapauksessa löytää motivoitunut yhteistyötaho tai -kumppani tarttumaan prosessiin ja sen tuloksiin ja saattamaan niitä eteenpäin – kohti UUSIA ALKUJA. 

Apurahansaajien tulee huomioida, että apurahan vastaanottaminen edellyttää avoimuutta esitellä ideaansa julkisesti yllä mainitulla tavalla.

Tutustu Ornamo-säätiön toimintaan ja apurahahakuun.