TEXO ry SYYSKOKOUS

7.11.2019 klo: 17:00
Keskustakirjasto Oodi, Ryhmätyötila 3
Töölönlahdenkatu 4, Helsinki


Kokouksen aluksi tutustutaan keskustakirjasto Oodin kolmannen kerroksen Kirjataivaassa oleviin taidemattoihin kuvittaja Piia Kedon kertomana.


1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
 – todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 – valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjantarkastajaa
 – kirjataan läsnäolijat

2. Kokouksen työjärjestys
– hyväksytään kokoukseen laadittu työjärjestys 

3. Talousasiat

 – vahvistetaan vuoden 2020 talousarvio
– myönnetään hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja sihteerille tilinkäyttöoikeus sekä päätetään
Nordea pankin tarjoamasta yrityspaketista.
– vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2020

4. Toimintasuunnitelma 2020

 – vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma
– näyttelytyöryhmän terveiset
– jäsentoiminnan katsaus

5. Henkilövalinnat
– valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja toimikaudelle 2020

6. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2020
– Esitys: valitaan tilintarkastajaksi vuodelle 2020 Arto Sopanen KHT ja hänen varatilintarkastajakseen Petteri Valkonen KHT

7. Viestintäasiat
– Nettisivut, Facebook, Instagram
– SOME päivittäjät

8. Muut asiat

9.  Kokouksen päättäminen ja seuraavien kokousaikojen sopiminen

Tervetuloa vaikuttamaan!

Ilmoittaudu ennakkoon 4.11.2019 mennessä:
info@tekstiilitaiteilijattexo.fi