Eini Knuutisen näyttely  I Remember / Minä muistan on esillä Asbestos Art Spacessa Helsingissä. Teoskokonaisuus käsittelee muistoja ja tarinallisuutta moniaistisen taiteen keinoin ja teoksissa yhdistyvät kuvakudos, ääni ja tuoksu.

”Teoskokonaisuus sai alkunsa lukiessani Marcel Proustin kertomusta madeleine-leivoksesta ja sen mieleen tuomasta elävästä muistosta. Halusin tarkastella tällaista voimakkaan aistiperäistä, proustilaiseksi kutsuttua muistijälkeä taiteen kautta. Muistoissa ja tarinoissa on aina jotain samaistuttavaa ja tunnistettavaa, mutta lopulta muistoa ei voi täydellisenä jakaa tai toistaa. Edes itselleen.
Minä muistan teoskokonaisuuden jokainen yksittäinen teos sisältää kuvakudoksen, äänen ja tuoksun, jotka yhdessä luovat simulaation erään yksilön muistosta.
Teoksen osat pohjaavat muistoihin, joita keräsin haastattelemalla eri-ikäisiä ja taustaisia aikuisia. Keräsin tarinoita merkittävistä henkilökohtaisista muistoista, joihin liittyi vahvasti aisti-informaatiota kuten tuoksuja, värejä tai ääntä. Viiden tarinan pohjalta lähdin rakentamaan muistoja uudelleen oman tulkintani ja myötäelämiseni suodattamana. Kudoin käsin mieleeni maalatun kuvan kudokseen ikäänkuin välähdyksenä tarinasta. Valitsin hitaan ja historiallisenkin menetelmän, koska kuvakudokset jo vuosisatoja aiemmin ovat olleet tapoja esittää tarinoita ja muistoja. Muiston punoutuminen, jatkuva uudelleen eläminen ja nivoutuminen eri aistikokemuksiin hahmottui siinä kuinka langat kietoutuivat toisiinsa ja toisaalta muodostivat selkeän kuvan ja toisaalta jäivät vapaasti virtaamaan ja nivoutumaan uudelleen. Kuvakudokset saavat uusia merkityksiä ja syvyyttä äänen ja tuoksun tuoman kokemuksen kautta. Yksilön kokemuksesta ja omista muistoista riippuen aistien yhdistelmä saa aikaa yksilöllisiä reaktioita.”
Eini Knuutinen

Näyttely on avoinna
ma, ti. to ja pe klo 15-19
la ja su 13-19
ke 17-20

Asbestos Art Space
Mäkelänkatu 45
Helsinki