Tekstiili- ja kuvataiteilija Raija Jokinen sai Sipoon kunnan vuoden 2019 kulttuuripalkinnon. Perusteluna mainittiin mm. kol­men­kym­me­nen vuo­den näyt­tä­vä ura.

Teosissaan Raija Jokinen käyttää monipuolisesti eri ma­te­ri­aa­le­ja, ku­ten pellavakuitua ja pa­pe­ria.  Jokinen osallistuu aktiivisesti näyttelyihin ko­ti­maas­sa ja eri puo­lil­la maa­il­maa. Hä­nen te­ok­sis­saan näyt­täy­tyy usein ih­mis­hah­mo­ja yh­dis­tet­ty­nä luon­to­ai­hei­siin tai non­fi­gu­ra­tii­vi­siin som­mi­tel­miin. Te­ok­set ovat herk­kiä, kos­ket­ta­via ja kauniita. Herkästä ilmeestään huolimatta teokset ovat kestäviä ja sopivat hyvin mm. julkisiin tiloihin taiteeksi.