Teoshakua TEXO:n ja TAITEILIJAT O:n yhteisnäyttelyyn on päätetty jatkaa 30.4.2020 asti.

Tekstiilitaiteilijat TEXO ry ja Taiteilijat O ry järjestävät teemallisen yhteisnäyttelyn HAA Galleryssa (entinen Galleria Rantakasarmi) Suomenlinnassa syyskuussa 2020. Teoshaku on suunnattu yhdistysten jäsenille. Teosvalinnoista vastaavat näyttelyn kuraattorit kuvataiteilija Kaisu Koivisto ja muotoilija Teemu Salonen. Teosvalinnoissa painotetaan teosten taiteellista ja sisällöllistä laatua sekä ajankohtaisuutta. Hakuaikaa on jatkettu, ja se päättyy 30.4.2020 klo: 16.00 (EET).

HAKUOHJE JA HAUN EHDOT
Näyttelyn aika ja paikka
3.-27.9.2020 (rakentaminen 31.8.-1.9.2020, lehdistö ja avajaiset 2.9.2020, purkaminen 27.9.2020)
HAA Gallery
Suomenlinna C 1
00190 Helsinki

Linkissä lisätietoa ripustamisesta, pohjapiirustukset sekä kuvia näyttelytilasta
http://helsingintaiteilijaseura.fi/galleria-rantakasarmi/nayttelytila/

Teema
Ihmisen ja luonnon kohtaaminen ovat näyttelyn teeman ytimessä. Näyttelyn ympäristöteema on kytketty uusmaterialismin käsitteeseen, jonka mukaan ihminen ja materiaali ovat erottamattomia ja materiaali voidaan nähdä tietotaidon kuljettajana osana sosiaalista, kulttuurista ja historiallista jatkumoa. Luonnon ja teknologioiden kohtaaminen ovat muokanneet ympäristöämme sekä elintapojamme. Ilmastonmuutos ja saastuminen pakottavat ihmisen muuttamaan toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi. Luonnonmateriaalien arvostus, uusien materiaalien kehitys sekä materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat nousseet uuteen merkitykseen – kiertotalous on korvaamassa kertakäyttökulttuurin.

Kuka voi osallistua
Haku on suunnattu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n ja Taiteilijat O ry:n jäsenille. Työryhmissä voi olla myös muiden alojen asiantuntijoita ja ei-jäseniä.

Hakuaika ja hakemuksen tekeminen
Palauta hakemus 30.4.2020 klo: 16.00 (EET) mennessä sähköpostilla osoitteeseen projects@artists-o.fi. Kirjoita viestin otsikoksi “HAA Gallery 2020” ja liitä viestiin kuittikopio maksetusta jurytysmaksusta. Tallenna hakemus omalla nimelläsi “SukunimiEtunimi” .pdf -tiedostomuotoon. Hakemuksen sivumäärä voi olla enintään 7(A4) ja tiedoston koko enintään 2Mb. Tarkemmat ohjeet kohdassa “Hakemuksen sisältö ja rakenne”.

Myöhästyneitä ja/tai puutteellisesti tehtyjä hakemuksia ei huomioida. Valinnoista tiedotetaan kaikille hakijoille toukokuun loppuun mennessä.

Teokset
Ehdottaa voi enintään kolmea (3) teosta/taiteilija. Teosehdotusten tulee olla vuonna 2017 tai sen jälkeen valmistuneita. Ehdottaa voi myös teemaan liittyviä paikkasidonnaisia ja/tai osallistavia teoksia. Teosten ripustamisessa on otettava huomioon suojellun rakennuksen käyttöön liittyvät rajoitukset. Teoksia on mahdollista sijoittaa myös ulos. Ulkoteoksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuuteen. Teosvalintojen jälkeen näyttelyn järjestäjät hakevat ulkoteoksille vaadittavat luvat Suomenlinnan hoitokunnalta. Taiteilijat vastaavat itsenäisesti omien teostensa valmistamisesta ja mahdollisten AV-laitteiden tuomisesta paikalle.

Hakemuksen sisältö ja rakenne
Tallenna hakemus omalla nimelläsi “SukunimiEtunimi” .pdf -tiedostomuotoon. Hakemuksen sivumäärä voi olla enintään 7(A4) ja tiedoston koko enintää 2Mb.

Sivu 1: Taiteilijan yhteystiedot ja statement
Etunimi Sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelin
www-sivut
Statement

Sivut 2-7: Taiteilijan nimi ja teostiedot jokaiselle sivulle
Etunimi Sukunimi
Teoksen nimi
Valmistumisvuosi
Koko: leveys x korkeus x syvyys cm
Materiaalit ja tekniikka
Lyhyt kuvaus teoksesta ja ripustussuunnitelma
1 kuva/sivu (max. 2 kuvaa/teos)

Kuvat
Teokset arvioidaan kuvien ja luonnosten perusteella. Hakemukseen voi liittää enintään 2 kuvaa tai luonnosta/teos.

Teosten valinta ja taiteellinen laatu
Teosvalinnoissa painotetaan teosten taiteellista ja sisällöllistä laatua sekä ajankohtaisuutta. Näyttelyn kuraattoreina toimivat kuvataiteilija Kaisu Koivisto ja muotoilija Teemu Salonen.
Kaisu Koivisto (1962) on palkittu eri materiaaleja ja tekniikoita taitavasti hyödyntävä kuvataiteilija, jonka teosten aiheet liikkuvat luonnon ja kulttuurin rajoilla. Toisaalta luonnonilmiöiden ja teknologioiden kohtaamisissa ja toisaalta kulttuurista vieraantuneina piilotajunnan maisemina. Koivisto on työskennellyt kuraattorina useassa eri näyttelyssä muun muassa Mäntän kuvataideviikoilla.
Muotoilija Teemu Salonen (1976) tunnetaan muotoilua ja kuvataidetta yhdistävistä teoksista, joissa eri materiaalit yhdistyvät ennakkoluulottomasti ja taidokkaasti. Käden taidot ja käsillä tekeminen ovat keskeisiä hänen työskentelyssään. Salosella on pitkä kokemus Ars Auttoinen kuvataidetapahtuman kuratoinnista.

Valinnoista tiedotetaan kaikille hakijoille toukokuun loppuun mennessä.

Rahoitus ja näyttelypalkkiot
Näyttely rahoitetaan osittain jurytysmaksuilla ja apurahoilla. Näyttelyyn osallistuville taiteilijoille maksetaan tekijänoikeudellinen näyttelykorvaus ja näyttelypalkkio mahdollisuuksien mukaan. Korvausten ja palkkioiden maksaminen riippuu hankkeelle myönnetystä ulkopuolisesta rahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen puuttuessa kokonaan, peritään osallistujilta 100€ suuruinen osallistumismaksu, joka sisältää näyttelytilan vuokran, tiedottamisen, valvonnan ti–la 12–18 sekä teosvakuutuksen näyttelyn ajan.

Jurytysmaksu
Jurytysmaksu 25€ maksetaan Taiteilijat O ry:n tilille. Jurytysmaksun tulee olla suoritettu ennen hakuajan päättymistä 30.4.2020 klo 16 (EET). Kuittikopio maksusta lähetetään hakemuksen yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen projects@artists-o.fi

Maksun saaja:Taiteilijat O ry
Pankki: Nordea
IBAN-tilinumero: FI41 1745 3000 0104 72
Maksun viesti: ”HAA Gallery 2020 Sukunimi Etunimi”

Teosten myynti
Teosten myynnistä peritään 35% myyntiprovisio (alv 0%).

Tiedustelut
Hakemuksen ja näyttelyn sisältöön liittyviin tiedusteluihin vastataan sähköpostilla osoitteessa projects@artists-o.fi