Hyvä texolainen, Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan TEXO ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

KEVÄTKOKOUS 2020 🌱
Tekstiilitaiteilijat TEXO ry
Aika: 16.4.2020 klo: 18.00
Paikka: Microsoft Teams -etäkokous

Poikkeuksellisista olosuhteista johtuen ja valtiovallan eristysohjeita noudattaen TEXO ry järjestää vuoden 2020 kevätkokouksen verkkokokouksena Microsoft Teams -sovellusta hyödyntäen. Osallistumislinkki ja ohjeet tapahtumaan lähetetään kaikille sähköpostitse ilmoittautuneille lähempänä ajankohtaa.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjantarkastajaa
– kirjataan läsnäolijat

2. Työjärjestyksen hyväksyminen
– hyväksytään kokoukseen laadittu työjärjestys

3. Vuoden 2019 toimintakertomuksen esittely ja hyväksyminen
– puheenjohtaja esittelee vuoden 2019 toimintakertomuksen


4. Tuloslaskelma ja tase 1.1.2019 -31.12.2019 sekä tilintarkastajan lausunto
– rahastonhoitaja esittelee vuoden 2019 tuloslaskelman ja taseen


5. Vastuuvapaudesta päättäminen

6. Muut esille tulevat asiat

7. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa vaikuttamaan!
Ilmoittaudu kokoukseen sähköpostitse viimeistään 10.4.2020!
info@tekstiilitaiteilijattexo.fi