Tikkurilan keskustaan, kaupungintaloa vastapäätä, rakennetaan Tikkurilan seurakunnan uusi kirkko, jonka avajaisia on määrä viettää ensimmäisenä adventtina 2020. Avoin portfoliohaku on käynnissä suomalaisille tekstiilitaiteilijoille 27.5.2020 saakka.

Tikkurilan kirkkohanke toteutetaan allianssi -projektina, jolloin sen hankinnat eivät ole hankintalain alaisia julkisia hankintoja. Tekstiilihankinnan sopimus tehdään Lujatalo Oy:n ja taiteilijan välisenä sopimuksena.

Kirkkosalin arkkitehtuuri ja materiaalit
Kirkkosalia rajaavat korkeat paikalla valetut betoniset ulkoseinät, jotka kohoavat Tikkurilan toria kohti. Betoniseinät ja niiden lautamuottikuvio jäävät salin näkyväksi pinnaksi. Paksuja seiniä puhkovat viisteiset ikkuna-aukot, joiden kautta valo tulee pääosin epäsuorasti tilaan. Sali suuntautuu itään ja luoteeseen. Maantasossa kirkkosali avautuu voimakkaasti ympäröivään katutilaan salia kiertävien, betonirakenteiden lomaan rytmittyvien lasiseinien kautta. Näkyvyys kadulta kirkkosaliin ja salista ulos vaihtelee näin ollen katselukulmasta riippuen ja lasitaiteen keinoin pyritään luomaan myös riittävä intimiteetti tilojen välille. Kirkkosalin lattiamateriaalina on mosaiikkibetoni ja salin korkeaa huippua kohti nousevan alakaton rimapinnoissa käytetään kuusta. Salitilat rajautuvat siirtoseinin toisiinsa, jolloin tilat voidaan liittää yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi tai rajata pienemmiksi erillisiksi tiloiksi. Kirkkosalin kalusteet tulevat olemaan pääosin puuta. Kalustus, mukaan lukien alttari, on siirreltävissä ja siten täysin muokattavissa käyttötarpeen mukaan. Kirkkosaliin liittyy myös sakastin päälle sijoittuva osittain ulokkeellinen urkuparvi.
 
Kirkon julkisivumateriaalina on poltettu tiili. Muurauksen ladonta on vaihteleva ja väritys muuttuu punatiilestä monenkirjavaksi ja tummemmaksi kohti kirkon huippua ja vaalenee jälleen toimistoosaa kohti. Osana muurausta on kirkkosalin julkisivuun sijoittuva usean metrin korkuinen reliefimuurattu risti. Pääsisäänkäynnille johtavissa muuratuissa seinäkkeissä, lähellä ohi kulkevia ihmisiä, on n. 100 kpl painokuvioituja erikoistiiliä, jotka ovat osa taiteen kokonaisuutta ja sisällöltään tuovat ilmi Tikkurilan kirkon sanomaa.

Tikkurilan kirkon teologinen sanoma 
Tikkurilan kirkon halutaan välittävän sanomaa ihmiselle hyvää tekevästä ja sielua hoitavasta kohtaamisesta. Puhumme kohtaamisen kehästä: ihminen, toinen ihminen, Jumala ja luonto ympärillämme. Pyhyys on läsnä tässä vuorovaikutuksessa.

Ihminen on kokonaisvaltainen kokija ja aistija myös kirkkotilassa. Kirkkotilan taide-  ja tekstiilikokonaisuuden toivotaan tukevan tätä aistillisuutta ja kokemuksellisuutta.  Kynttilöitä ja tuohuksia sytytetään joka kirkossa, ne tuoksuvat ja tuovat lämpöä. Kaiken ei tarvitse olla näkemisen varassa. Järkevää elämää voi katsoa ja kokea luottavaisesta ja uskaltavasta näkökulmasta. Haluaisimme, että taide ja tekstiilit jatkavat tilan arkkitehtuuria mielekkäällä ja sanomaa tukevalla tavalla. Kirkkosali on tyhjä ilman sinne suunniteltua taidetta, joka välittää sanomaa ja tukee kokemusta.

Toiveita kirkkotekstiileille
Tikkurilan kirkosta halutaan tuottaa kokonaisuus, jossa rakennuksen ulko- ja sisäpuoli muodostavat eheän kokonaisuuden. Arkkitehtuurin ja taiteen vuoropuhelu tukevat tätä. Tekstiilitaiteilijan on hyvä tutustua valittuihin taideteoksiin, kirkkosaliin tuleviin kalusteisiin sekä alttarikalusteisiin. Päästäkseen mahdollisimman hyvin sisälle toivottuun maailmaan, on hyvä tutustua myös kirkon viestinnälliseen ilmeeseen. 
 
Kirkkoon ei tule perinteistä alttaria alttaritauluineen, vaan siirrettävä alttari. Sisälle kirkkosaliin tulee taideteoksina yksinkertaista muotokieltä noudattavat kastepuu ja risti. Tekstiileille jää oma selkeä roolinsa kokonaisuudessa. Suurin yksittäinen kokonaisilmeeseen vaikuttava ja tekstiilien värityksessä erityisesti huomioitava taideteos on ikkunoihin tuleva lasitaideteos.

Erityistoiveita tekstiileille ovat mm.
– esteettisesti puhdaslinjainen käyttöön hyvin sopiva kokonaisuus 
– materiaalivalinnat, joita on helppo huoltaa  (käytännössä edellytämme vesipestäviä tekstiilejä ja toivomme konepesumahdollisuutta) 
pitkäikäisyys ja ekologisuus

Haku toteutetaan portfoliohakuna seuraavasti:
Hakijan ansioluettelo, 3-10 sivuinen portfolio, joka sisältää tai jonka lisäksi kuvia aiemmista tekijän töistä ja tekstejä teosten tekotavasta, materiaaleista ja huollettavuudesta.  Lisäksi toivomme tiedot yritysmuodosta, mikäli taiteilijalla on sellainen. Vapaamuotoinen perustelu max 2 sivua, jossa hakija perustelee pätevyytensä tekstiilien tuottamiseen ja esittää alustavan projektisuunnitelmansa. Lisäksi hakijan tulee jättää seuraavat yhteystiedot: sähköpostiosoite,  puhelinnumero ja mahdollinen sosiaalisen median tai verkkosivun osoite. 

Tutustu hakuilmoitukseen ja liitteisiin.

Tikkurilan kirkkohankkeen taideryhmän puolesta,
Laura Ohtonen
FM, kirkkotekstiilihankinnan koordinaattori
Puh: 050 321 3282