Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n hallituksessa tammikuussa 2021 aloittaneen TaM Laura Laivamaan (os. Smeds) ”Pellavalle piirrettyä pohjoista” -näyttely on esillä Arktikumin galleria Valossa Rovaniemellä. Näyttely on ensimmäinen osa Laivamaan taiteen tohtorin (TaT) väitöskirjan taiteellista osiota.

Pellavalle piirrettyä pohjoista on ensimmäinen kahdesta näyttelystä, jotka muodostavat Laura Laivamaan väitöskirjan taiteellisen osion. Näyttely rakentuu Laivamaan henkilökohtaisen pohjoisen ja arktisen kuvaamisen ympärille ja on puhtaasti taidetekstiilinäyttely: esillä on niin eri käsityötekniikoin toteutettuja, jacquard-kudottuja kuin digiprintattuja taidetekstiilejä.

Laivamaa on kiinnostunut arktisen ja pohjoisen muotoilun käsitteestä ja on aiemmin perehtynyt arktisen muotoilun visuaaliseen ilmaistavuuteen kaupallisen tekstiilisuunnittelun kautta. Arktinen alue muotoilijan toimintaympäristönä, muotoilijan henkilökohtaisen muotoilijaidentiteetin muokkaajana sekä arktinen ja pohjoinen muotoilijan inspiraation lähteenä ovat olennainen osa Laivamaan tutkimusta, ja hänen taiteellinen työskentelynsä pureutuu näihin teemoihin niin kaupallisen tekstiilisuunnittelun, tekstiilitaiteen kuin uniikkikeramiikan keinoin.

Pellavalle piirrettyä pohjoista -näyttely on esillä tiedekeskus ja museo Arktikumin galleria Valossa 17.12.2020-31.1.2021. Näyttelysarjan toinen, toistaiseksi nimeämätön näyttely avautuu Posiolla Anu Pentik -galleriassa residenssinäyttelynä tammikuussa 2022.

 

Arktikum
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi

***
Artikkelin kuvituskuvana on yksityiskohta Laura Laivamaan tekstiiliteoksesta ”Rospuutto”.