Synnöve Dickhoffin ja Helena Kaikkosen näyttely ”muistin kuvia” on esillä Hämeenlinnassa galleria Paperihuoneella huhtikuussa. Dickhoff ja Kaikkonen ovat molemmat tekstiilitaiteen koulutuksen saaneita taiteilijoita, jotka ovat työskennelleet sekä osallistuneet lukuisiin näyttelyihin yhdessä jo vuodesta 1998 asti. Taitelijaryhmän teokset käyvät näyttelytilassa vuoropuhelua keskenään ja tukevat toisiaan muodostaen näin luontevan kokonaisuuden.

”Taiteen tekeminen merkitsee meille olemassaolon pohdintaa. Taiteellinen prosessi on vahvasti sidoksissa henkilökohtaiseen elämäämme sekä eri tapahtumien heijastumiin elämässämme. Teoksemme ilmentävät omakohtaisia kokemuksia, muistikuvia ja havaintoja meitä kaikkia ympäröivästä luonnosta ja maailman tapahtumista.
 Haluamme esittää teoksillamme kysymyksiä ja kertoa havaintoja kokemastamme.

”
Synnöve Dickhoff on helsinkiläinen tekstiilitaiteilija, jonka teoksissa pintastruktuurin yksityiskohdat, materiaalin kerroksellisuus ja muoto ovat sisältöä tukevia tärkeitä elementtejä. Teosten materiaalina on käytetty lähinnä paperia, poistokirjoja, teepusseja, lankoja ja osia tekstiileistä. Myös materiaalien monimuotoiluus, keveys ja käsinmuokattavuus on Synnövelle tärkeää. Katseen, käsillä tekemisen ja alitajunnan yhteys on Synnöven taiteellisessa työskentelyssä erityisessä asemassa. Intensiivinen työskentelyprosessi, arkinen, muuttuva ja maatuva materiaali tuovat osansa teoksen visuaaliseen ilmeeseen ja sisältöön. Teemoiltaan teokset käsittelevät usein elämän rajallisuuden ja katoavaisuuden teemoja. Elämän alku ja loppu ovat olemassaolomme perimmäisiä kysymyksiä ja Synnöven taiteessa läsnä olevia aiheita.

Helena Kaikkonen on oululainen taiteilija, jonka teoksissa aiheina nähdään usein aika, muistot, elämän hauraus ja voima ja pohjoinen luonto. Luonnossa ja elämässä vallitseva jatkuva muutos ja keskeneräisyys kiehtovat Helenaa. Nykyisten ja menneiden sukupolvien elämä, se ohut säie, joka tekee elämästä hauraan ja kaikesta katoavaista. Käsillä tekeminen ja materiaali ovat taiteilijalle merkityksellisiä. Materiaalin löytöpaikka tai alkuperä, ajan jäljet, tuntu ja herkkyys saattavat vaikuttaa teoksen syntyyn ja sen sisältöön. Helenan työt ovat usein installaatioita ja abstrakteja materiaalikoosteita, joissa hän yhdistelee lankoja, kankaita, puiden lehtiä, kuituja, paperia, oksia, juuria. Helena kertookin ajattelevansa käsillään. ”Taiteellinen työskentely on jatkuvaa kokeilemista ja etsimistä. Usein teokset pulppuavat alitajunnasta, jostain, mistä en itsekään ole täysin selvillä.”

muistin kuvia
31.3.-29.4.2021

galleria Paperihuone
Arvi Karistonkatu 9, Hämeenlinna

avoinna ke-pe 13-18, la 12-16