Hyvä texolainen, tervetuloa Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 13.4.2021 klo: 17.00. Kokous järjestetään etäkokouksena Microsoft Teams -sovellusta hyödyntäen.

KEVÄTKOKOUS 2021 

Tekstiilitaiteilijat TEXO ry
Aika: 13.4.2021 klo: 17.00
Paikka: Microsoft Teams -etäkokous

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisäksi yleistä keskustelua ja ajatustenvaihtoa tekstiilialan asioista.

***

Ilmoittaumiset sähköpostitse 10.4.2021 mennessä
info@tekstiilitaiteilijattexo.fi
Kaikille sähköpostitse ilmoittautuneille jäsenille lähetetään kokousmateriaali ja Teams-linkki lähempänä tapahtumaa.

 

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjantarkastajaa
– kirjataan läsnäolijat

2. Työjärjestyksen hyväksyminen
– hyväksytään kokoukseen laadittu työjärjestys.

3. Vuoden 2020 toimintakertomuksen esittely ja hyväksyminen
– puheenjohtaja esittelee vuoden 2020 toimintakertomuksen

4. Tuloslaskelma ja tase (1.1.2020 -31.12.2020) sekä tilintarkastajan lausunto
– rahastonhoitaja esittelee vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen

5. Vastuuvapaudesta päättäminen

6. Muut esille tulevat asiat

7. Kokouksen päättäminen

***
Artikkelin kuvituskuvassa keväthanget Kuusamossa 2021. Kuva: Miia Pöytälaakso