Merja Keskisen värejä tutkiva tekstiilitaidenäyttely ”Väritiloja” levittäytyy Galleria Pirkko-Liisa Topeliukseen huhti-toukokuussa.

”Teosteni lähtökohtina ovat tulkinnat väreistä. Nykytekstiilitaidetta edustavat työni perustuvat väriopillisiin pohdintoihin ja värien kokemiseen vaikuttavien tekijöiden tarkasteluun. Käsittelen teoksissani muutoksia värien sävyissä, tummuudessa ja puhtaudessa. Tutkin värien rinnastuksia ja värien synnyttämiä mielikuvia. Tilallisuus on töissäni tärkeässä roolissa.”

Värit syntyvät lankojen yhdistelmistä ennalta valitun järjestelmän mukaisesti. Merja toteuttaa teoksensa kehittämällään kudontatekniikalla erikokoisista osista ja värillisten elementtien muodostelmista. Teokset syntyvät osien yhdistelmästä, jossa valitun systeemin mukaisesti valmistetut toistensa kaltaiset osat asettuvat lopulliseen muotoonsa. Teosten pintaan syntyy kolmiulotteinen vaikutelma tai ne asettuvat monitasoisesti tilaan. Läpinäkyvistä verkkomaisista osista toteutetut hennot työt asettuvat haluttuun muotoon vapaasti tilaan ripustettuina, jolloin niiden värit ja sisältö avautuvat katsojalle moni-ilmeisenä valon suunnasta riippuen.

 

M E R J A   K E S K I N E N
V ä r i t i l o j a   /   F ä r g r u m   /   Co l o r s p a c e s
20.4. – 9.5.2021 

Galleria Pirkko-Liisa Topelius
Hietalahdenranta 17
00180 Helsinki

***
Artikkelin kansikuvana Merja Keskisen teos ”Värin variaatiot 1” (2021), kuva: Johnny Korkman