”Tekstiilin kielelläni – My Language of Textiles” -näyttely on kolmen tekstiilitaiteilijan Päivi Vaarulan, Kerstin Lindströmin ja Cornelia Theimer Gardellan näyttävä vuoropuhelu Galleria Moletissa Forssassa. 

Näyttely kokoaa yhteen kolme taiteilijaa kolmesta eri maasta, joita yhdistää tekstiilin käyttö taiteellisen ilmaisun keinona. Taiteilijat ovat kiinnostuneita tekstiilien kielestä, materiaalin piilotetuista tarinoista ja pyrkivät löytämään ilmaisun, joka kunnioittaa tekstiiliä sen omana taidemuotonaan. Päivi Vaarula, ruotsalainen Kerstin Lindström ja saksalainen Cornelia Theimer Gardella luovat vuoropuhelun taiteensa ja yksilöllisten lähestymistapojensa välillä. Lindström on vahva tulkitsija ja sosiaalisesti aktiivinen taiteilija. Vaarula kääntää tunteita ja tilanteita tekstiilin kielelle. Theimer Gardellan teoksissa tutkitaan paikan henkeä keskittymällä väreihin ja linjoihin. Yhdessä taiteilijat haluavat tutkia eri lähestymistapojensa leikkauspistettä, jossa luodaan uusia merkityksiä.

Hämeen ammattikorkeakoulun ”Älykäs ja kestävä muotoilu” -tutkinto-ohjelman koulutuspäällikkö Mirja Niemelä kutsui taiteilijat työskentelemään korkeakoulun digitaalisessa studiossa. Ajatus tästä tuli taiteilijoilta ja Mirja Niemelä piti ajatuksesta. Elokuussa 2021 toteutettava workshop on ensimmäinen tämän tyyppinen taitelijaresidenssi Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Päivi Vaarula, Kerstin Lindström ja Cornelia Theimer Gardella tutustuivat alunperin toisiinsa vuonna 2017 residenssitaiteilijoina Islannin tekstiilikeskuksessa, Blönduósissa. Vuonna 2018 heidän polkunsa risteytyivät jälleen, kun Vaarula ja Lindström osallistuivat temaattiseen taiteilijaresidenssiin ja näyttelyyn ”Space Becomes Place”, joka järjestettiin Not Quite Culture Centerissä Fengerforsissa, Ruotsissa. ”Space Becomes Place” -näyttelyn oli organisoinut Gardella yhdessä ruotsalaisen kollegansa Emelie Rygfelt Wilanderin kanssa. Nyt he kohtaavat uudelleen ja puhuvat tekstiilin kielellä Hämeenlinnassa ja Forssassa.

 

T E K S T I I L I N  K I E L L E L L Ä N I   |   M Y  L A N G U A G E  O F  T E X T I L E S
24.8. – 19.9.2021

Galleria Moletti
Wahreninkatu 12,
30100 Forssa

***

Artikkelin kuvituskuvana Päivi Vaarulan tekstiiliteos ”Aika muistot haalistaa” (2021).