Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n hallitukseen kuuluva Henna Hautala on taiteen maisteriksi valmistunut tekstiilitaiteilija, joka tunnetaan taitelijanimellä Henna Mantere. Hän on työhistoriansa aikana tarkastellut tekstiilejä muotoilijan, taidekäsityöläisen sekä tekstiilitaiteilijan näkökulmista. Hänen teoksiaan on valittu säännöllisesti muotoilunäyttelyihin. Viimeisin Hautalan toteuttama tilaustyö oli 15-osainen kirkkotekstiilien kokonaisuus Lapuan tuomiokirkkoon.

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto myönsi  taiteen maisteri Henna Hautalalle vuoden apurahan tekstiilitaiteilijan työn vaiheita ja valintoja sekä taiteilijuuden kehittymistä käsittelevään väitöskirjatyöhön.
– Tutkimuksessani analysoin vaiheita ja kehittymistäni tekstiilitaiteilijana yli 20-vuoden ajanjaksolla. Tarkoitus on mallintaa tekstiilitaiteilijan työskentelyprosessia heijastaen sitä yleisemmin kuvataiteeseen ja tekstiilitaiteeseen. Tavoitteenani on tekstiilitaiteen ymmärryksen ja tietoisuuden lisääntyminen sekä oman taiteilijuuden ja taiteellisen toiminnan syventäminen, Hautala kertoo tutkimussuunnitelmastaan.

Tutkimuksen viitekehys rakentuu kuvataiteen ja tekstiilitaiteen teorioista. Tutkimus noudattaa autoetnografian menetelmää. Hautalan tutkimusaineisto muodostuu hänen itse tekemistään teoksista.
– Vanhin tutkimusaineistoni teoksista on suunniteltu ja valmistettu vuonna 1999. Se on lappilaiseen majoitustilaan sijoittunut ”Mieli mennä Metsolahan” -tekstiiliteos, Hautala kertoo.

Tutkimusaineisto käsittää muistiinpanoja, luonnoksia ja kuvia teosten valmistumisvaiheista. Lisäksi kirjeenvaihtoa ja asiakirjoja sekä tutkimuksen kuluessa kirjoitettuja tutkijan päiväkirjamerkintöjä.
– Aineistoon kuuluvat myös lehtiartikkelit, joissa on haastatteluja, teostenarviointeja sekä julkisuudessa esiteltyä informaatiota teoksista ja itsestäni taiteilijana, täydentää Hautala listaa.

Analyysivaiheen aluksi Hautala tarkastelee valittuja teoksia, niiden syntyä ja valmistumista sekä sitä, mitkä seikat painottuivat tekstiilitaiteen näkökulmasta.
– Seuraavassa vaiheessa jatkan teosten vertailua yleisemmällä tasolla. Teen havaintoja työskentelyprosessista, sen kehittymisestä ja muutoksista. Lopuksi kokoan havainnot materiaalisesta työskentelystä. Vertailen niitä ja kuvaan materiaalin merkitystä taiteelliseen prosessiin, Hautala avaa tutkimussuunnitelmaansa.

Kuvassa: Henna Hautala. Kaulassa hänellä on itse suunniteltu shaali ”Home, sweet home”.
Kuvaaja: Santeri Jutila

www.hennamantere.com