Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n ja Taiteilijat O ry:n kesän ryhmänäyttelyn ”Paljain Silmin – With The Naked Eye” yhteydessä yleisölle järjestettäviin työpajoihin etsitään työpajojen vetäjiä. Hae mukaan 5.5. mennessä!

Yhdistysten yhteisnäyttely Paljain Silmin – With the Naked Eye on esillä Voipaalan taidekeskuksessa Valkeakoskella 11.6.2022–28.8.2022. Näyttelyn teema pohjautuu ihmisen ja luonnon kohtaamiseen uusmaterialismin käsitteen kautta. Uusmaterialismin mukaan ihminen ja materiaali ovat erottamattomia, ja materiaali voidaan nähdä tietotaidon kuljettajana osana sosiaalista ja historiallista jatkumoa. Osana näyttelyä yleisölle halutaan järjestää materiaalipohjaista työskentelyä ja näyttelyn tematiikkaa esitteleviä työpajoja ja edistää hyvinvointia taidetoiminnan avulla.

TYÖPAJAT JA AIKATAULU
Työpajat keskitetään heinäkuun
 viikonlopuille lauantaipäiville. Työpajat ovat osallistujille maksuttomia, ja niiden olisi hyvä soveltua monipuolisesti erilaisille näyttelyvieraille. Työpajan toteuttavan taiteilijan tai työparin odotetaan ohjaavan kaikkiaan viisi opetustuntia (yksi opetustunti tarkoittaa 45 minuuttia opetusta eli varsinainen työpaja-aika on yhteensä 3 h 45 min).
Toivomme erityisesti ns. non stop -tyyppistä työpajaa, jonka voi jaksottaa pienemmissä kokonaisuuksissa taidekeskuksen aukioloajalle. Voipaalan taidekeskus on avoinna yleisölle kello 11–18. Lisäksi voit ehdottaa esimerkiksi yleisön kanssa rakentuvaa yhteisöllistä taideteosta. Työpajat järjestetään koronaturvallisesti kesän 2022 koronaohjeistuksen mukaan.

TYÖPAJAN IDEA
Työpajan ideaa ei ole rajattu, mutta sen toivotaan sopivan näyttelyn tematiikkaan ja tuovan esille
 materiaalipohjaista taidetta. Työpajaa suunniteltaessa on huomiotava, että Voipaalan taidekeskuksen tilat eivät salli vaativia erityisjärjestelyjä. Työpajoja voidaan järjestää joko taidekeskuksen piha-alueella, ulkorakennuksissa tai kartanorakennuksen luentosalissa. Lisätietoja käytettävissä olevista tiloista pyydettäessä.

TYÖPAJASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET
Työpajan vetävälle taiteilijalle maksetaan palkka, joka koostuu viidestä opetustunnista (á 50 €/h) sekä suunnitteluun ja materiaalihankintojen tekemiseen varatusta ajasta, arviolta noin 16 tunnista (á 25 €/h). Mikäli työpajan toteuttaa työpari, molemmille osapuolille maksetaan palkka viidestä opetustunnista. Suunnittelu- ja valmistelutunnit jaetaan puoliksi työparin kesken. Materiaalikuluihin varataan maksimissaan 200 €/työpajapäivä, ja materiaalikulut korvataan kuitteja vastaan, samoin matkakulut Voipaalaan ja takaisin. Suunnittelutunteihin sisältyy oman työpajan markkinointi- ja somemateriaalin toteuttaminen järjestäjätahojen ohjeistuksen pohjalta.

HAKUOHJEET
Haku on avoin Taiteilijat O:n ja TEXO ry:n jäsenille tai työpareille, joista ainakin toisen on oltava jommankumman yhdistyksen jäsen.
Tee vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot aiemmasta kokemuksestasi, Voipaalaan tulevasta ideastasi ja sen vaatimuksista, materiaali- ja matkakustannusarviosta sekä sinulle sopivimmasta heinäkuun lauantaista. Visioi rohkeasti! Voit esittää myös useampia työpajaideoita. Kuulemme myös mielellämme, jos sinulla on kokemusta erityisryhmien kanssa työskentelystä. Työpajan ei tarvitse olla ehdotusvaiheessa täysin valmiiksi mietitty, vaan työpajan varsinainen suunnittelutyö sisältyy palkkaukseen. Jos ehdotat aiemmin toteutettua konseptia, suunnittelutyöhön varattuja tunteja voidaan vähentää.

Lähetä hakemuksesi 5.5.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen taiteilijat.o.ry@gmail.com
Kirjoita viestin aiheeksi ”Voipaala työpajaehdotus

LISÄTIEDOT
Lisätietoja voit tiedustella sähköpostitse, kirjoita viestin aiheeksi
”Voipaalan työpaja, tiedustelu”.

***

Kuvituskuvassa texolaisen Tanja Vallan ikebana-asetelma (2021).