Hyvä texolainen, tervetuloa Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 12.4.2022 klo 17.30 alkaen. Kokous järjestetään etäkokouksena Microsoft Teams -sovellusta hyödyntäen.

KEVÄTKOKOUS 2022 

Tekstiilitaiteilijat TEXO ry
Aika: 12.4.2022 klo 17.30
Paikka: Microsoft Teams -etäkokous

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisäksi yleistä keskustelua ja ajatustenvaihtoa tekstiilialan asioista. Kokouksen päätteeksi Vuoden Tekstiilitaiteilija 2022 -nominaatiolla palkittu Riitta Turunen kertoo työskentelystään.

***
Ilmoittaumiset sähköpostitse 8.4.2022 mennessäinfo@tekstiilitaiteilijattexo.fi
Kaikille sähköpostitse ilmoittautuneille jäsenille lähetetään kokousmateriaali ja Teams-linkki lähempänä tapahtumaa. 

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjantarkastajaa
– kirjataan läsnäolijat

2. Työjärjestyksen hyväksyminen
– hyväksytään kokoukseen laadittu työjärjestys.

3. Vuoden 2021 toimintakertomuksen esittely ja hyväksyminen
– puheenjohtaja esittelee vuoden 2021 toimintakertomuksen

4. Tuloslaskelma ja tase (1.1.2021 -31.12.2021) sekä tilintarkastajan lausunto
– rahastonhoitaja esittelee vuoden 2021 tuloslaskelman ja taseen

5. Vastuuvapaudesta päättäminen

6. Muut esille tulevat asiat

7. Kokouksen päättäminen

***
Artikkelin kuvituskuvassa Riitta Turusen tekstiiliteos ”Japanilainen sarja”. Kuva: Miia Pöytälaakso