Saarijärven museossa vietetään vuonna 2022 Tekstiilien tarina –teemavuotta, joka koostuu kahdesta päärakennuksen näyttelystä ja Juholan Galleria Jarskan kesänäyttelystä sekä tapahtumista ja museo-opetuksesta. Teemavuoden näyttelyissä nähdään texolaisten tekstiilitaitaiteilijoiden ryhmänäyttely sekä kuva- ja tekstiilitaiteilija Synnöve Dickhoffin yksityisnäyttely.

Punainen lanka
Suomessa tekstiileillä on oma vahva taiteensa ja taitojensa historia ja perinne. Tekstiileillä ja niiden tekijöillä on edelleen vahva asema tämän taiteenlajin kentässä. Tekstiilitaide näyttäytyy nykyajassa myös kuvataiteen luontevana osana ja oman erityisalansa esittäjänä ilmaisuvoimaisesti ja monimuotoisesti tekniikaltaan, materiaaliltaan ja konseptiltaan. Taito, tasokas ammatillisuus ja materiaalien syvä tuntemus ovat tekstiilitaiteessa ylpeydenaiheita meille taiteilijoille ja yhteisiä vahvuuksiamme. Myös muut kuvataiteilijat käyttävät nykyään näitä samoja menetelmiä ja taiteen eri alueet ovat lähentyneet toisiaan. Tekijöitä yhdistävän tekstiilimateriaalin ohella taiteellinen sisältö ja sen päämäärät luovat merkityksiä.

Tekstiilitaide on ilmaisuvoimainen, monimuotoinen ja luonteva osa tämän päivän taidetta. Näyttelyyn tulee esille tasokasta ja modernia tekstiilitaidetta yhdeksältä taiteilijalta, jotka ovat Inka Kivalo, Heli Tuori-Luutonen, Kristiina Wiherheimo, Heli Ryhänen, Ulla Pohjola, Minna-Maija Lappalainen, Ann Sundholm, Anu Tuomi ja näyttelyn kuraattori, tekstiilitaiteilija Anna-Maija Aarras. Lisäksi Saarijärven museon päärakennuksen ulkoalueelle ja piharakennusten yhteyteen sijoittuu heinäkuun puolivälistä syksyyn asti ympäristötaiteellisia teoksia.
Punainen lanka -näyttely avautuu Saarijärven museossa kesäkuussa ja se on esillä 11.6.2022–8.1.2023.

Sanojen välissä – Synnöve Dickhoffin teoksia Galleria Jarskassa 18.6.– 28.8.2022
Tapperien Juholan galleria Jarskan kesän 2022 näyttelyssä nähdään Synnöve Dickhoffin (s.1964), Petäjävedeltä kotoisin olevan kuva- ja tekstiilitaiteilijan taidetta. Hänen teoksensa ovat muistikuvia ja havaintoja omakohtaisista kokemuksista sekä heijastumia ympärillä olevasta. Teoksissaan hän käyttää pääasiassa paperia, kierrätyskirjoja, teepusseja, lankoja ja tekstiilien osia. Materiaaleja, joita voi työstää monipuolisesti käsin: veistämällä, värjäämällä, kirjomalla ja ompelemalla. Katseen, käsillä tekemisen ja alitajunnan yhteys on keskeistä hänen työskentelyssään.

Synnöve Dickhoff käsittelee teoksissaan ihmisen elämänkaarta, näkymättömän läsnäoloa sekä kauneuden ja katoavaisuuden teemoja. Elämän alku ja loppu ovat olemassaolomme perimmäisiä kysymyksiä ja hänen taiteessaan läsnä. Teokset voi nähdä kuvallisina kertomuksina päiväkirjan sivuilta, sanojen välistä.

///

P U N A I N E N  L A N K A
11.6.2022 – 8.1.2023

Saarijärven museon päärakennus
Herajärventie 2

43100 Saarijärvi

Avoinna:
11.6.–31.8.2022 ke–su klo 12–18
1.9.–30.12.2022 ke–su klo 12–17

///

Synnöve Dickhoff
S A N O J E N  V Ä L I S S Ä
18.6. – 28.8.2022

Tapperien Juhola ja Galleria Jarska
Ryöppäläntie 59
43130 Saarijärvi

Avoinna:
18.6.–28.8.2022 la–su 12–16

***
Kuvituskuvassa Synnöve Dickhoff: Suoja (2018, teepussit, sekatekniikka, 26 x 120 x 2 cm). Kuva: Johnny Korkman.