Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n hallitus järjesti huhtikuussa 2022 työpajan tavoitteenaan tunnistaa yhdistyksen jäsenistöä koskevat YK:n kestävän kehityksen, SDG 17 -tavoitteet. Ornamon ohjeistuksen mukaisesti työpajan tavoitteena oli tuottaa luettelo niistä YK:n kestävän kehityksen (keke) -tavoitteista, joiden toteutumiseen tekstiilisuunnittelu ja tekstiilitaiteen tekeminen Suomessa vaikuttaa. Tavoitteiden tunnistamiseksi näkökulma tekstiilialaan rajattiin koskemaan tiukasti kotimaista suunnittelua ja taiteen tekemistä sekä todellisen vaikuttamisen mahdollisuutta, lisäksi keke-tavoitteita tarkasteltiin vain Suomen maantieteellisellä alueella.

Tekstiilialan kentällä toimii heterogeeninen joukko tekstiilialan ammattilaisia – siihen kuuluu niin tekstiilitaiteilijoita kuin teollisuudelle työskenteleviä kaupallisia tekstiilisuunnittelijoita. Teollisuudelle työskentelevät suunnittelijat voidaan jakaa freelancereihin, pienyrittäjiin ja isommissa yrityksissä toimiviin in-house suunnittelijoihin. Tekstiilialan koulutuksen saaneen suunnittelijan työnkuva voi myös vaihdella teknisen alkutuotannon, esimerkiksi materiaalisuunnittelun ja tuotekehityksen tehtävistä varsinaisiin toteuttaviin pinnan, värin, materiaalin tai muodon tuotesuunnittelu- ja valmistustehtäviin. Yhteistä teollisuudelle työskenteleville suunnittelijoille on vahvan materiaaliosaamisen lisäksi erilaisten IT -ohjelmistojen monipuolinen käyttö. Taiteen kentällä toimivan tekstiilitaiteilijan erityinen vahvuus voi kaiken luetellun lisäksi olla esimerkiksi erilaisten tekstiilitekniikoiden ja -materiaalien innovatiivinen soveltaminen. Koska taiteilijoiden ja suunnittelijoiden työnkuvat saattavat poiketa varsin paljon toisistaan, myös keke-tavoitteet ja vaikutusmahdollisuudet niiden toteutumiseksi ovat varsin erilaisia. Esimerkiksi yksittäisen teollisuudelle suunnittelevan pintasuunnittelijan on vaikea vaikuttaa suunnittelemiensa kuvioiden materiaalien ja värien vastuulliseen valmistamiseen, kun taas tekstiilialan pienyrittäjä ja/tai taiteilija voi käyttää tuotteidensa ja teostensa materiaaleissa esim. lähituotettua villaa, pellavaa tai muuta paikallista materiaalia ja vähentää tuotantoprosessista ja logistiikasta syntyvää jätettä ja kemikaaleja.

Työpajan lopputuloksena hallitus valitsi viisi tekstiilialalle tyypillisintä ja keskeisintä keke-tavoitetta. Valitut keke -tavoitteet, nrot: 3, 8, 9, 12 ja 17 ovat sellaisia, joihin TEXOn jäsenistöllä koetaan olevan suora vaikutus joko taiteellisen tai teollisen suunnittelutyönsä kautta. Tavoitteet ovat keskinäisriippuvaisia, joten kaikki tavoitteet liittyvät toisiinsa. Tavoitteita avaamalla ja niitä esimerkillistäen hallitus tiivistää, miten ko. tavoite näkyy tekstiilialalla ja millä keinoin tekstiiliala voi edistää tavoitteen toteutumista.

Tutustu TEXON VASTUULLISUUSKATSAUKSEEN

LISÄTIEDOT
Tekstiilitaiteilijat TEXO ry hallitus
info@tekstiilitaiteilijattexo.fi