Voipaalan taidekeskuksessa Valkeakoskella avautuu kesäkuussa materiaalipohjaisen nykytaiteen näyttely “Paljain Silmin – With the Naked Eye”, jonka teeman ytimessä on ihmisen ja luonnon kohtaaminen. Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n ja Taiteilijat O ry:n yhteisnäyttelyssä on esillä tekstiilitaiteen, keramiikkataiteen ja installaatiotaiteen parhaimmistoa yli kolmeltakymmeneltä taiteilijalta.

Näyttely ottaa kantaa ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutokseen tukeutuen uusmaterialismin käsitteeseen, jonka mukaan ihminen ja materiaali ovat erottamattomia ja materiaali voidaan nähdä tietotaidon kuljettajana osana sosiaalista ja historiallista jatkumoa. Uusien materiaalien kehittäminen ja niiden uudenlainen käyttö sekä materiaalien kierrätyksen mahdollistamat oivallukset haastavat näkemään toisin. Näyttelyyn valitut teokset nostavat tavanomaisia, usein huomaamattakin jääviä asioita uudella tavalla esille, ja ne muodostavat monitulkintaisen ja ajatuksia inspiroivan kokonaisuuden.

Voipaalassa nähtävä teoskirjo on jatkoa HAA Galleriassa Helsingissä vuonna 2020 järjestetylle näyttelylle. Helsinki Design Weekillä esillä olleen näyttelyn lisäksi kokoonpano on täydentynyt noin kymmenellä teoksella. Teostäydennysten kuratoinnista vastaavat koordinaattorit keramiikkataiteilija Anna-Kaisa Haanaho ja tekstiilitaiteilija Jaana Woll, jotka ovat noudattaneet alkuperäisten kuraattoreiden kuvataiteilija Kaisu Koiviston ja muotoilija Teemu Salosen viitoittamia suuntaviivoja. Valitut teokset täydentävät ja ovat vuorovaikutuksessa alkuperäisen teoskokonaisuuden kanssa. Näyttelyssä heijastuu kuraattoreiden materiaalipohjaisen taiteen tuntemus sekä näkemys kiinnostavan ja ajankohtaisen teoskokonaisuuden muodostamiseen.

Näyttelyssä mukana olevat taiteilijat ovat Ariadna Donner, Katariina Guthwert, Paavo Halonen, Eveliina Hardi, Ulla Harju, Soile Hovila, Leena Hyttinen, Laura Itkonen, Raija Jokinen, Merja Keskinen, Inka Kivalo, Hanna-Kaisa Korolainen, Mirja Marsch, Laura Merz, Annukka Mikkola, Saana Murtti, Matilda Palmu, Hanna Peräkylä, Heidi Puumalainen, Inni Pärnänen, Johanna Pöykkö, Anu Saari, Johanna Suonpää, Janna Syvänoja, Riitta Turunen, Päivi Vaarula, Virpi Vesanen-Laukkanen, Jana VýbornáTurunen, Aoi
Yoshizawa
sekä työryhmä Synnöve Dickhoff, Helena Kaikkonen, Ulla Pohjola ja Kaija Poijula

Tutustu näyttelyn taiteilijoihin ja teoksiin tästä.

Voipaalan kesänäyttelyn yhteydessä järjestetään myös yleisölle avoimia, maksuttomia työpajoja ja tapahtumia. Näyttely järjestetään yhteistyössä Valkeakosken kaupungin kanssa, ja sitä on tukenut Taiteen edistämiskeskus Taike.

P A L J A I N  S I L M I N  –  W I T H  T H E  N A K E D  E Y E
11.6. – 28.8.2022

Voipaalan taidekeskus
Sääksmäentie 772,
37700 Sääksmäki
Avoinna: ti – su 11-18

Lisätiedot ja kuvapyynnöt:
Tekstiilitaiteilijat TEXO ry puheenjohtaja Miia Pöytälaakso,
puh: 0400 613 530, sähköposti: info@tekstiilitaiteilijattexo.fi

Näyttelykoordinaattorit:
Anna-Kaisa Haanaho, puh: 040 595 6670
Jaana Woll, puh: 040 570 7792

***

Kuvassa Janna Syvänojan teos ”Veteen piirretty” (2018), kuva: Chikako Harada