Kahden taiteilijaprofessorin tekstiilitaiteilija Merja Keskisen ja keramiikkataiteilija Kirsi Kivivirran yhteinen näyttely Color, Form and Meaning avautuu Helsingin tuomiokirkon kryptassa 23.8.2022. Näyttelyn teoksista muodostuu keskenään kommunikoiva kokonaisuus kryptan tiiliarkkitehtuurin ja sen kulttuurihistoriallisen ulottuvuuden ympärille.

Taiteilijoiden yhteisen näyttelyn lähtöasetelmana ovat värit ja muodot ja niiden ilmeneminen kovassa ja pehmeässä materiaalissa. Pelkistetyn ja selkeän ilmaisun kautta esille nousevat tilallisuus ja värien variaatiot. Teosten sisällöllisen yhteyden muodostavat kolmiulotteisuus kuvapinnassa ja optisten vaikutelmien esittäminen. Teokset edustavat nykytekstiili- ja -keramiikkataidetta. Taiteilijoiden töissään käyttämät tekniikat juontavat juurensa vuosituhansien taakse. Näitä tekniikoita taiteilijat ovat kehittäneet ja soveltaneet kumpikin tahollaan oman taiteensa tekemiseen. Perustana on vankka näkemys, ammattitaito sekä oman välineen hallinta. Taiteilijoita yhdistää ajattelu- ja työskentelytapa, jossa teokset rakentuvat osasista ja toistuvien elementtien sommitelmista. Osista muodostuu kuva, väreistä tunnelma.

Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt molemmille valtion 5-vuotisen taiteilijaprofessoriapurahan vuosille 2022–2026.

C O L O R,  F O R M  A N D  M E A N I N G
23.8–4.9.2022

Kirkkokatu 18, 00170 Helsinki

Näyttely on avoinna ma-la klo 11–20, su 13–18 (ti 23.8. ja su 4.9. klo 12–17).
Avajaiset keskiviikkona 24.8 klo 16–18. Tervetuloa!