Ornamo-säätiö tukee tänä vuonna muotoilun kiertotalouden edistämistä, kiinnostavia nykytekstiilitaiteen näyttelyitä sekä luovia keramiikka- ja tekstiilitaiteen suunnitteluhankkeita. Vuoden 2023 Bryggman-rahaston 7500 euron apuraha puolestaan myönnetään  sisustusarkkitehti Riikka Manniselle. 

Ornamo-säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Ornamo ry:n jäsenten työtä monialaisen muotoilun kentällä. Apurahapäätöksissä toteutetaan säätiön hallussa olevien rahastojen ja testamenttien taustalla olevien taiteilijoiden ja muotoilijoiden henkistä pääomaa. Yhteensä jaossa oli 18 000 €. Yksi apurahoista kohdennettiin ekologiseen muotoiluprojektiin, jonka valitsi teollinen muotoilija Hannu Kähönen. Kähönen on yksi Ornamo-säätiötä tukeneista lahjoittajista. Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahaston apuraha jaetaan vuorovuosin Suomen arkkitehtiliitto SAFAn ja Sisustusarkkitehdit SIOn alle 35-vuotiaalle jäsenelle. Säätiöiden apurahat myönnettiin palkinnonsaajille 14.9.2023 Habitare- messuilla Helsingin Messukeskuksessa.

Ornamo-säätiön apurahat vuonna 2023:

Työpari Laura Huovinen ja Tiina Hirvanen: 

Sisustusarkkitehdeille ja -suunnittelijoille suunnattu julkinen opas kiertotalouden mukaiseen suunnitteluun yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Eeva ja Maija Taimin rahaston 5000 euron apurahan Sisustusarkkitehdit SIO:n jäsenelle saa työpari Laura Huovinen ja Tiina Hirvanen. Lisäksi muotoilija Hannu Kähönen valitsi työparin yleisrahastosta jaettavan 3000 euron ekologiseen muotoluprojektiin suunnatun apurahan saajaksi.

”Ilmaston muutoksen ja kestävän kehityksen vaatimukset leimaavat yhä vahvemmin kaikkea toimintaa ja tuotantoa kulttuurissamme. Kehitys alkaa suunnittelusta ja on tärkeää tuottaa kiertotalouden näkökulma ja sen pohjana oleva tieto myös muotoilijoiden käyttöön. Tarvitaan tiedon uudelleen jäsentelyä ja sen organisointia käyttökelpoiseen muotoon. Laura Huovisen ja Tiina Hirvasen jo tekemä työ, kokemus ja verkottuminen kiertotalouden mukaisen suunnittelun alueella on vahva pohja toteuttaa tämä tärkeä opas sisustusalan suunnittelijoille. Toivottavasti se on esimerkkinä vastaavien oppaiden tekemiselle muotoilualan ammattilaisille laajemminkin”, perustelee valintaansa Hannu Kähönen.

Synnöve Dickhoff: Näyttelyteosten dokumentointiin ja materiaalihankintoihin.

Eeva ja Maija Taimin rahaston 2000 euron apurahan Tekstiilitaiteilijat TEXO:n jäsenelle saa pitkänlinjan aktiivinen taiteilija Synnove Dickhoff työskentelyyn ja näyttelyihin tekstiili- ja paperipohjaisten teosten parissa.

Aoi Yoshizawa: Suurikokoisen kangaspuu-installaation toteuttaminen HAA galleriaan Helsinkiin vuonna 2024.

Mirja Tissarin rahaston 2000 euron apurahan Tekstiilitaiteilijat TEXO:n jäsenelle saa Aoi Yoshizawa taiteellisesti mielenkiintoisen tekstiili-kangaspuu -installaation toteuttamiseen näyttelyyn HAA galleriassa Suomenlinnassa toukokuussa 2024. Installaatio NOT BIG ENOUGH (työnimi) perustuu Yoshizawan kokeelliseen kangaspuiden valmistusprosessiin ja projektiin I AM A WEAVER – taiteellinen tutkimus ja tekninen kokeilu käsinkudonnasta. Vuoden pituisessa projektissa Yoshizawa valmisti erityyppisiä kangaspuita yhdistämällä erilaisia muinaisia tekniikoita monenlaisten materiaalien kanssa. ”NOT BIG ENOUGH on kunnianhimoinen, suurikokoinen kangaspuu -installaatio, jossa testataan käsinkudonnan rajoja”, Yoshizawa kirjoittaa.

Katja Kotikoski: Taiteen, käsityön ja sisustamisen yhdistävän konseptin kehittäminen ja lanseeraus.

Yleisrahaston 2000 euron apurahan saa keraamikko Katja Kotikoski vakuuttavalle hankkeelle, jossa taiteellinen luovuus muuntuu kaupalliseksi konseptiksi. Keramiikkataiteilijan kiinnostus muotolaatoista koottuihin keraamisiin kollaaseihin on alku konsepti-ideasta, joka mahdollistaa laajojen yksilöllisten pintojen rakentamisen kustannustehokkaan piensarjatuotannon menetelmiä hyödyntäen.  Kotikoski on työskennellyt pitkäjänteisesti luovan idean saattamiseksi taideteolliseen tuotantoon. Hankkeella tuetaan persoonallisten ja eettisesti tuotettujen tuotteiden tarjontaa vastapainona kertakäyttökulttuurille.

Teija Vartiainen: Taidetekstiilien kutomiseen ja In Between -kuosiperheen tapettien suunnitteluun.

Yleisrahaston 2000 euron apurahan saa muotoilija Teija Vartiainen, joka yhdistää kiehtovalla tavalla taiteelliseen ilmaisuun saamiaan eri vaikutteita mm. visualistin työstä. Apurahahankkeessa jatketaan keskeneräisiä suunnitteluprojekteja, tapettien kuosiperhettä ja taidetekstiilien kutomista, joita toteutetaan eri menetelmillä. Prosessi on jalostunut pitkäaikaisen ja määrätietoisen työskentelyn tuloksena. Hankkeen skaalautuvuus on mielenkiintoinen, lupaava ja toivottava.

Vuoden 2023 Bryggman-rahaston apuraha, 7 500 €, myönnettiin sisustusarkkitehti SIO Riikka Manniselle (s.1988).

Riikka Manninen on sisustusarkkitehti ja suunnittelutaustainen asiantuntija, joka on erikoistunut kestävien tulevaisuuksien edistämiseen. Hän on pyrkinyt suunnittelun ohjaukseen liittyvän työnsä lisäksi edistämään sisustusarkkitehtien vastuullisen suunnittelun tietämystä. Leimallista Mannisen toiminnalle on vuorovaikutteisuus, monialaisuus ja pyrkimys asettaa sisustusarkkitehdin työsarka laajempaan kontekstiin.

”Keskustelua vastuullisuudesta tarvitaan enemmän kuin koskaan nyt monikriisien aikana. Aion apurahalla toteutettavan kirjoitusprojektin avulla osallistaa ammattikuntaani vastuullisesta suunnittelusta ja kestävien tilaratkaisujen mahdollisuuksista. Rakennus-, kiinteistö- ja suunnittelualat ovat valtavan transformaation edessä ilmasto- ja luontotavoitteiden kiristyessä. Lähitulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan paljon uudelleenajattelua ja poisoppimista.”

Apuraha myönnetään työsuunnitelmaan, joka koostuu sekä kirjan käsikirjoitusprojektista ”Tulevaisuus tiloissa: elinympäristömme aikamme kriisien ratkaisijana” että tutustumismatkasta Pohjoismaihin ja Viroon edelläkävijämäisten esimerkkien dokumentoimiseksi. Riikka tulee viestimään projektin vaiheista sosiaalisen median tileillään.

”On hienoa, että Bryggman-apuraha myönnetään vastuullista suunnittelua sekä tilojemme ja rakennuksiemme ympäristövaikutuksia käsittelevän tutkimus- ja kirjoitusprojektin edistämiseen. Päästövähennyksien aikaansaamisessa on globaalisti merkittävät vuodet edessä, ja Suomen hiilineutraalisuus- ja kiertotaloustavoitteiden pitäisi lähivuosina alkaa näkyä entistä enemmän toteutuneissa tilahankkeissa. Osana tätä muutosta on tärkeää keskustella nykyisten toimintatapojemme haasteista, mutta samalla myös nostaa esiin inspiroivia esimerkkejä, joissa on viety vastuullisuustavoitteita käytännön toteutuksiin saakka kunnianhimoisella tavalla.”

Riikka Manninen on valmistunut vuonna 2013 sisustusarkkitehdiksi Lahden muotoiluinstituutista ja vuonna 2017 Aalto-yliopiston Creative Sustainability -ohjelmasta taiteen maisteriksi. Tällä hetkellä hän suorittaa työn ohessa Turun yliopistossa tulevaisuudentutkimuksen maisteritutkintoa.

Riikka Manninen toimii työssään Senaatti-konsernissa työympäristökehittämisen ja ympäristövastuun asiantuntijana ja edistää valtionhallinnon toimijoiden työympäristömuutoksia muutos- ja kehityshankkeita johtaen. Manninen on kirjoittanut vastuullisesta ympäristöjemme kehittämisestä artikkeleita ja blogeja, osallistunut paneeleihin sekä pitänyt esityksiä ja luentoja. Riikka on myös perustajajäsen ja aktiivi SIOn vastuullisen suunnittelun työryhmässä.

KUVA: Synnöve Dickhoff